Tài liệu đào tạo phục vụ bàn

Phục vụ tại một nhà hàng chuyên nghiệp cần phải có nhứng kỹ năng chuyên nghiệp.Nhà hàng Âu – Á đều có những kỹ năng cơ bản chung và những kỹ năng chuyên sâu riêng.
Advertisements
%d bloggers like this: