Special Thanks

Trân trọng cảm ơn các Nhà tài trợ và các đối tác:

1. Vietnam Restaurant Online Magazine

Tạp chí trực tuyến Nhà hàng Việt nam

restaurants.com.vn

2. Danh bạ trực tuyến các nhà cung cấp Khách sạn, Nhà hàng Việt Nam

hotelsupply.com.vn

Danh bạ trực tuyến các nhà cung cấp thiết bị, dịch vụ, giải pháp cho ngành Khách sạn Nhà hàng tại Việt Nam

 3. Thiết bị lọc khói, thoát nước, thiết bị bếp nhà hàng, thiết bứng dụng công nghệ thân thiện môi trường.

newcitec.com 

Advertisements
%d bloggers like this: