Dự án Diễn đàn “kinh doanh khách sạn”

Dự án “kinhdoanhkhachsan.com” đã bắt đầu được lập kế hoạch triển khai với địa chỉ trực tuyến tại: kinhdoanhkhachsan.com (hiện nay chưa add tên miền).

kinhdoanhkhachsan.com sẽ là một website với các chức năng:

– Cung cấp các tài liệu về quản trị kinh doanh khách sạn

– Trao đổi về kinh nghiệm kinh doanh khách sạn tại Việt nam

– Thông tin về kinh doanh khách sạn

Hiện nay dự án đang mời các chuyên gia, những người làm việc trong ngành DL, KS cùng hợp tác tham gia để phát triển dự án.

Vui lòng email đến: kinhdoanhkhachsan@gmail.com

Trân trọng!

Advertisements
%d bloggers like this: