Công nợ nhà cung cấp

Nhà cung cấp chính của nhà hàng là đơn vị cung cấp thực phẩm và đồ uống thường xuyên cho nhà hàng (ngoài ra có thể là nguyên liệu gas, dụng cụ, hoá chất…)

Như đã bàn về ngành nhà hàng: là ngành kinh doanh lợi dụng vốn, hàng nhập vào nhà hàng hàng ngày nhưng thường không được thanh toán ngay mà chỉ thanh toán theo lịch nhất định. Hàng tháng bộ phận kế toán phải lập công nợ nhà cung cấp, vì hàng tháng nhà hàng sẽ thanh toán công nợ cho nhà cung cấp ít nhất là một lần vào ngày nhất định trong tháng. Do vậy bộ phận kế toán phải lập lịch thanh toán các nhà cung cấp.

Lịch thanh toán nên chia làm nhiều ngày cho nhiều nhà cung cấp vào những giờ nhất định. Tránh tập trung vào một vài ngày.

Công nợ nhà cung cấp phải chính xác, khi lập công nợ phải đủ chứng từ nhập hàng. Công nợ nhà cung cấp do kế toán công nợ lập, giám đốc duyệt chi và thủ quỹ xuất trả tiền. (Theo mô hình đầy đủ)

Advertisements

Kế toán bán hàng- doanh thu hàng ngày

Báo cáo doanh thu hàng ngày là kết quả công việc hàng ngày của Kế toán bán hàng.

Tổng doanh thu trong một ngày = Doanh thu thực tế đã thu+ công nợ khách hàng chưa thanh toán.

Doanh thu thực tế đã thu- nói ngắn gọn là doanh thu đã thu được bằng tiền mặt + doanh thu khách hàng thanh toán qua thẻ tính đến thời điểm cuối cùng trong một ngày.

Kế toán bán hàng phải có trách nhiệm về tính chính xác của doanh thu hàng ngày qua các thông số: Doanh thu bán hàng qua chứng từ, số liệu giảm giá, tặng, số liệu mất mát được ghi chép, công nợ khách hàng nợ chưa thanh toán, …

Đối với nhà hàng sử dụng phương pháp ghi order tiêu chuẩn. Phương pháp kiẻm tra chặt chẽ nhất về doanh thu bán hàng là kiểm tra phiếu order bằng việc ghép lại từng bộ phiếu order theo series – ít nhất là 2 liên. Người có kinh nghiệm về việc này thường có thể kiểm soát tốt luôn cả hệ thống quy trình order của nhân viên bàn và thu ngân.

Ghép orders và kiểm tra tính chính xác, đúng quy trình là việc rất quan trọng trong khâu kế toán bán hầng.

Cash system- Hệ thống thu ngân

Hệ thống thu ngân nên được thiết lập như thế nào?

Với một nhà hàng tiêu chuẩn, bạn nên sử dụng máy tính và phần mềm thanh toán chuyên dụng. Thao tác sẽ nhanh hơn, bill được in ra đẹp hơn và quan trọng hơn – bạn quản lý được số liệu và các hoạt động của thu ngân.

Nên sử dụng phương pháp ghi order bằng phiếu ghi (captain order) 3 liên. Như vậy quy trình order – báo món ăn, đồ uống, báo thu ngân, kiểm soát món… sẽ khoa học và  chặt chẽ hơn. Ngoài ra bộ phận kế toán sẽ quản lý hoạt động bán hàng tốt hơn.

Ghi nhớ: tất cả mọi hoạt động báo món ăn, đồ uống, huỷ hoặc trả đều phải sử dụng order để ghi chú lại.

Bộ phận kế toán phải thực hiện công việc ghép phiếu ghi hàng ngày để kiểm tra tính chính xác của doanh thu.