Nhập hàng hoá

Nhập hàng (thực phẩm, đồ uống, …) cần phải tuân thủ theo một quy trình hàng ngày.

Nhập thực phẩm vào bếp: khi nhập cần có sự chứng kiến của nhân viên bếp (để kiểm tra chất lượng là chính), nhân viên kế toán (để kiểm tra số lượng, chủng loại hàng hoá là chính), để chặt chẽ hơn có thể còn có nhân viên bộ phận khác như bảo vệ.

Do vậy, trên một phiếu nhập hàng thường sẽ phải có chử ký của người giao hàng, nhân viên bếp, nhân viên kế toán và có thể có cả bảo vệ.

Nhập đồ uống, đồ khô hay các loại hàng hoá khác từ nhà cung cấp vào kho, vào bar cũng có quy trình tương tự.

Advertisements

Phương pháp FIFO

Kho nhà hàng trữ thực phẩm đồ khô là chính. Với thực phẩm đò khô, gia vị, đồ chai, lon – phương pháp tốt nhất là FIFO
FIFO – First In First Out – Nhập trước xuất trước.
Đa số các thực phẩm đồ khô gia vị, đồ chai lon, đồ hộp đều có hạn sử dụng ngắn. Do vậy nhập trước phải xuất trước tránh hiện tượng đồ nhập trước xuất sau hết hạn.
Nhân viên kho phải có nghiệp vụ quản lý, ghi sổ, sắp xếp hết sức khoa học.
hnm