Cơ quan chức năng

Nhà hàng – doanh nghiệp của bạn hoạt động trong sự hỗ trợ và bảo vệ của luất pháp, của các cơ quan chức năng.

Bạn phải “chú ý” xây dựng mối quan hệ tốt và tuân thủ các quy định của các cơ quan sau:

– Chính quyền địa phương (phường xã)

– Cơ quan trật tự

– Vệ sinh y tế

– Phòng cháy chữa cháy

– Quản lý thị trường

– Cơ quan thuế.

– Tổ dân phố quanh nhà hàng bạn.

Advertisements

Nghệ thuất giao tiếp, quan hệ khách hàng

Công việc kinh doanh nhà hàng là công việc “làm dâu trăm họ”
Không chỉ giao tiếp, quan hệ với khách hàng một cách nhiệt tình, thân thiện, khéo léo, để điều hành một nhà hàng bạn còn phải quan hệ đối nội, đối ngoại thành công.

Đối nội:
Bạn đang làm việc với một tập thể nhân viên nhiều bộ phận, nhiều chuyên môn, nhiều trình độ. Ổn định nhân sự, khuyên khích tinh thần làm việc, giữ được người giỏi, xây dựng tập thể đoàn kết, tạo các quan hệ tốt và hợp tác với các trưởng bộ phận … là những mục tiêu bạn hướng đến.

Đối ngoại:
Nhà hàng của bạn là một thành phần trong xã hội là nơi vào ra của nhiều và đủ loại người, gây nên sự ồn ào, dễ bị chú ý, dễ gây phiền toái…
Quanh nhà hàng của bạn có nhiều cơ quan sở tại, các công ty, tổ chức, các hộ gia đình… bạn cần phải hoạt động “dĩ hoà vi quý” với xung quanh. Xây dựng quan hệ tốt với xung quanh và hiểu các quy định, luật làm việc với các cơ quan chức năng.

hnm