Khảo sát khuynh hướng ăn uống của thực khách nhà hàng

 Chỉ với 1 phút để trả lời 12 câu hỏi trong bạn khảo sát, bạn đã giúp chúng tôi hoàn thiện hơn chương trình này.

Tiếp tục đọc

Advertisements

Kiểm kê hàng tồn kho

Hàng tồn kho bao gồm hàng hoá tồn trong kho đồ khô, trong Bar, trong bếp, nghĩa là tất cả nguyên liệu, thực phẩm và đồ uống đang tồn trong Nhà hàng chưa bán hoặc chưa sử dụng để chế biến tính đến thời điểm kỉêm kê.

Vì báo cáo kinh doanh tháng dựa trên số liệu bán hàng đến hết ngày cuối tháng, số liệu tồn đầu và tồn cuối của nguyên liệu hàng hoá nên việc kiểm kê yêu cầu phải tiến hàng vào thời điểm cuối cùng của ngày cuối tháng.

Tuy nhiên, để kiểm soát chặt chẽ hơn và có số liệu cụ thể hơn cho các mục đích khác như thống kê hàng bán, hàng nhập, thống kê xu hướng tiêu dùng của khách, quy luật bán hàng trong tháng … bạn có thể tăng thêm số lần kiểm kê lên 2 lần/ tháng vào giữa tháng và cuối tháng.

Khi tiến hành kiểm kê phải có ít nhất là đại diện của phận kế toán và phụ trách bộ phận được kiểm kê (Bếp, bar, kho …).